Onze blog

Ons digitale leven

Een vechtscheiding voorkomen met een mediator

Sta je op het punt om te scheiden, maar zijn er nog een heel aantal zaken waar jij en je partner nog niet over uit zijn? Dan is het wellicht verstandig om de hulp van een mediator in te schakelen. Een ruzie met een scheiding kan al snel uitmonden in een vechtscheiding.  

Geen winnaars 

En in een vechtscheiding zijn geen winnaars. Vooral als er kinderen in het spel zijn is dit het laatste wat je wilt. De kwaliteit van een mediator purmerend zit hem in het bijeenbrengen van meerdere partijen. Hij of zij kan ervoor zorgen dat de standpunten van beide partijen op enkele knelpunten een stuk duidelijker worden. Het doel van een mediaton is dan ook dat er toenadering tot elkaar wordt gevonden op basis van een beter begrip voor de partner.  

Inleven in elkaars situatie 

Wanneer je beter in elkaars situatie kunt inleven, is er een verhoogde kans op een oplossing. Een vechtscheiding zal beide partijen alleen maar op extra kosten jagen en uiteindelijk een hoop extra kopzorgen tot gevolg hebben. Met het inhuren van een mediator zoetermeer is de kans groot dat een conflict vrij snel wordt verholpen, onder de voorwaarde dat beide partijen bereid zijn vrijwillig aan de mediaton mee te werken. Beide partijen moeten de mediator vertrouwen met vertrouwelijke informatie, wat bij het inschakelen van zo’n persoon ook duidelijk wordt aangegeven. Is dit niet het geval, dan is de kans van slagen ook beduidend minder. Daar waar een vechtscheiding vaak kan uitlopen op een jarenlange vete, kan een mediator een welkome uitkomst bieden.